Site pictogram turnhoutgroepspraktijk

Privacy

Privacyverklaring van groepspraktijk TURN
Bij je bezoek aan onze website www.groepspraktijkturnhout.be laat je persoonlijke gegevens en/of sporen achter.

Omgang met je persoonlijke gegevens
Dit zijn voor- en achternaam, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, IP-adres en gegevens over je activiteit op de website.

Vertrouwelijk, respectvol en zorgvuldig: 
Als je je aanmeldt via mail of telefoon worden deze gegevens enkel gebruikt om je opnieuw te contacteren om je vragen te beantwoorden.

De gegevens worden doorgegeven aan de behandelende medewerkers van de groepspraktijk, deze kunnen pas na uitdrukkelijke toestemming van u doorgestuurd worden naar de andere medewerkers of therapeuten/coachen buiten de groepspraktijk.

Om contact met je op te nemen en de dienstverlening te kunnen uitvoeren worden de persoonlijke gegevens opgevraagd, alsook om het contact te kunnen onderhouden en je te informeren over essentiële zaken.

Je gegevens worden niet verkocht aan derden, niet gebruikt voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen of om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen.

De gegevens worden enkel met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang zoals de bedrijfsuitoefening: medewerkers van de groepspraktijk, boekhouder (facturen met adresgegevens), websitehost WordPress voor opslag van gegevens en Google Analytics voor analyse van websitebezoekgegevens.

Bewaring van je persoonlijke gegevens
Je persoonlijke gegevens worden niet langer dan nodig bewaard, om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.
Net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
De patiëntendossiers worden 10 jaar bewaard, zodat je bij een heraanmelding opnieuw efficiënt kan verdergeholpen worden.

Je persoonlijk dossier
Elke therapeut en coach die werkt bij de groepspraktijk is gehouden aan het beroepsgeheim en houdt dossiers bij van jou als cliënt. Deze dossiers bestaan ofwel uit papieren documenten die achter slot en grendel worden bewaard, of bestaan uit word documenten die op de professionele pc van de therapeut of coach worden bewaard. Deze Pc’s zijn niet toegankelijk voor anderen en beveiligd met een paswoord.  Je dossier kan ook besproken worden op de intervisiebijeenkomsten van onze praktijk of mits jouw uitdrukkelijke toestemming met andere hulpverleners.

Fout, inkijken of verwijderen
Je hebt steeds het recht je persoonlijk dossier in te kijken, hiervoor neem je contact op met de behandelende therpaeut of coach.
Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Belgische privacy commissie : https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/privacy/privacywet-en-privacycommissie

Mobiele versie afsluiten