Site pictogram turnhoutgroepspraktijk

Logopediste


Elien Van de Velde

Hallo, mijn naam is Elien Van de Velde, logopediste sinds 2012.

September 2022 startte ik mijn eigen praktijk onder de noemer ‘Oris’. Dit onder de vleugels van kinesistenpraktijk Turn. Oris is de Latijnse benaming voor ‘mond’, een essentieel begrip binnen ons vakgebied. Een therapieplan op maat van de cliënt, met de nodige knowhow en tools, maar vooral een goed gevoel en een vertrouwensband tussen therapeut en cliënt staan bij mij centraal. Een multidisciplinaire aanpak en regelmatig overleg met alle betrokkenen zijn een must.

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor logopedisten (VVL) en ik blijf mezelf specialiseren via diverse congressen en studiedagen. Daarnaast werk ik parttime in het AZ Voorkempen te Malle.

U kan bij mij terecht voor:
– articulatieproblemen
– oro-myofunctionele problemen (afwijkend mondgedrag)
– lees- en/of schrijf- en/of rekenproblemen
– taalproblemen of taalstoornissen
– neurologische problemen (afasie, dysartrie, verbale apraxie en dysfagie)

Specialisaties:
– Typ 10 (C&Explore, 2014)
– Rekenzwakke kinderen begeleiden bij het rekenen tot 100 (Hilde Heuninck, 2014) 
– Rekenzwakke kinderen begeleiden bij het rekenen tot 1000 (Hilde Heuninck, 2015) 
– Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde (Hilde Heuninck, 2015) 
– Metaphon, behandeling van kinderen met fonologische processen (2016) 
– Omgaan met taalontwikkelingsstoornissen ‘Train de trainer’ (Auris, 2017) 
– Oro-myofunctionele stoornissen  (post HBO-cursus, 2017 – verdiepingscursus, 2018) 
– Dysartrie (HAN University op Applied Sciences, 2020) 
– Rekenen (ijsbergdidactiek): hoofdrekenen tot 100(0) (Leerstudio, 2021)
– Praktische cursus technisch lezen (Kwec, 2022)
– Mimetherapie bij een perifere aangezichtsverlamming (Arteveldehogeschool, 2022)
– Orofaryngeale dysfagie (Phagein, voorjaar 2023).

Werkwijze:
Wenst u meer informatie of wenst u een afspraak te maken in de praktijk, dan kan u mij telefonisch contacteren op het nummer 0495/65.75.98 of via het e-mailadres: vdveldeelien@hotmail.com.
We plannen dan zo snel mogelijk een intakegesprek in. Indien mogelijk nemen we de nodige onderzoeken meteen af. Zodra de resultaten van het onderzoek verwerkt zijn, maken we een vervolgafspraak om de resultaten te bespreken. Verder kan ik u dan de nodige informatie verschaffen die van belang is bij de start van de therapie, gegevens omtrent een (eventuele) terugbetaling en de afspraken binnen de praktijk. Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten.

Deze tarieven zijn wettelijk bepaald en gelden vanaf 1 juni 2022. Wanneer er aan bepaalde
voorwaarden voldaan wordt, biedt de mutualiteit u een tussenkomst van 75%. Indien er niet
aan deze voorwaarden voldaan wordt, krijgt u van uw mutualiteit een tussenkomst van
ongeveer 35%.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op!
0495/65.75.98
vdveldeelien@hotmail.com

Mobiele versie afsluiten